zbynek@refuel.cz Navigace

architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh

Prostor Kultury
Žďár nad Sázavou


Anotace

Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení veřejného prostranství domu Kultury vve Žďáru nad Sázavou.

Prvním tématem je nástupní prostor před hlavním vstupem do Domu Kultury, který by měl být reprezentativní. Hlavní sál je dimenzovaný až pro 800 osob.

Druhým tématem je prostranství mezi Domem Kultury a řekou Sázavou, které je přívětivější a je v současné době využíváno pro kulturní akce typu letní kino.

Třetím tématem je doprava v klidu. Protože není nijak navyšována zátěž v území dodatečnými kapacitami, ať už občanského vybavení, nebo bydlení, nebudou se navyšovat stávající počty parkovacích a odstavných stání.

 • zadavatel Město Žďár nad Sázavou
  Žižkova 227/1
  591 01 Žďár nad Sázavou
  IČO: 00295841
 • typ soutěže urbanistická, architektonická a krajinářská jednofázová otevřená projektová soutěž o návrh
 • termín odevzdání odevzdání návrhů do: 31. 10. 2023 v 14:00 hodin
 • ceny a skicovné Předpokládané ceny a odměny celkem 570 000,- Kč
 • elektronický nástroj profil veřejné zakázky:
  https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_791.html

Fotografie

řešená lokalita

Zobrazit celou galerii (6)

Porota

oborná porota soutěže má pět řádných členů a tři náhradníky

více o roli a fungování poroty
Ing. Martin Mrkos

Ing.
Martin Mrkos

řádný člen – závislý
starosta města
místopředseda poroty

Starosta a uvolněný radní města Žďár nad Sázavou…

Více informací
Ing. Marek Holán

Ing.
Marek Holán

řádný člen – nezávislý
předseda poroty

Absolvent Mendelu – obor zahradní a krajinářská…

Více informací
Mgr. Tamara Pecková Homolová

Mgr.
Tamara Pecková Homolová

řádný člen – závislý

Ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďar. Vystudovala DAMU, obor…

Více informací
Ing. arch.Miroslava Zadražilová, Ph.D

Ing. arch.
Miroslava Zadražilová, Ph.D

řádný člen – nezávislý

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze a doktorské studium na FA…

Více informací
Ing. Radek Zlesák

Ing.
Radek Zlesák

náhradník – závislý
radní města.

Zastupitel kraje Vysočina.

Více informací
doc. Ing. arch.Milan Rak, Ph.D

doc. Ing. arch.
Milan Rak, Ph.D

řádný člen – nezávislý

Rodák z Náchoda a absolvent Fakulta architektury VUT v Brně. Habiliataci…

Více informací
Mgr. Zdeněk Navrátil

Mgr.
Zdeněk Navrátil

náhradník – závislý
zastupitel a radní města.

Předseda Komise rozvoje

Více informací
Ing. arch. Pavel Pekár

Ing. arch.
Pavel Pekár

náhradník – nezávislý

Absolvent FA VUT v Brně, na poli architektury a urbanismu působí od roku…

Více informací
Rostislav Dvořák

Rostislav Dvořák

náhradník – závislý
místostarosta a radní města

Bývalý předseda odborů Žďas, a.s.

Více informací
Ing. Martin Mrkos

Ing.
Martin Mrkos

řádný člen – závislý
starosta města
místopředseda poroty

Starosta a uvolněný radní města Žďár nad Sázavou pro strategický rozvoj města a uzemní plánování, včetně agendy cestovního ruchu a Smart City.

Zavřít
Ing. Marek Holán

Ing.
Marek Holán

řádný člen – nezávislý
předseda poroty

Absolvent Mendelu – obor zahradní a krajinářská architektura (1997). Autorizovaný architekt pro obor krajinářská architektura.
Od r. 2017 vede samostatnou praxi krajinářského architekta.
V současnosti také pracuje na Mendelu – jako akademický asistent na Ústavu krajinářské architektury.

Zavřít
Mgr. Tamara Pecková Homolová

Mgr.
Tamara Pecková Homolová

řádný člen – závislý

Ředitelka příspěvkové organizace Kultura Žďar. Vystudovala DAMU, obor činoherní herectví. Příspěvková organizace Kultura Žďár zajišťuje provoz, program nejen Domu kultury
Žďár nad Sázavou, ale také Městského divadla, Kina Vysoči
na a Galerii Stará radnice.

Zavřít
Ing. arch.Miroslava Zadražilová, Ph.D

Ing. arch.
Miroslava Zadražilová, Ph.D

řádný člen – nezávislý

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze a doktorské studium na FA VUT v Brně. Studijní i pracovní stáž absolvovala v Mnichově. V roce 2020 založila vlastní studio MAAUS.
Externě vede ateliér urbanismu na FAST VUT. Je autorizovanou architektkou České komory architektů.

Zavřít
Ing. Radek Zlesák

Ing.
Radek Zlesák

náhradník – závislý
radní města.

Zastupitel kraje Vysočina.

Zavřít
doc. Ing. arch.Milan Rak, Ph.D

doc. Ing. arch.
Milan Rak, Ph.D

řádný člen – nezávislý

Rodák z Náchoda a absolvent Fakulta architektury VUT v Brně. Habiliataci získal na FA VUT v roce 2013. Působil jako pedagog na FA VUT v Brně a na FUA TUL v Liberci. V roce 1992 zakládá vlastní architektonickou kancelář ARCHTEAM.

Zavřít
Mgr. Zdeněk Navrátil

Mgr.
Zdeněk Navrátil

náhradník – závislý
zastupitel a radní města.

Předseda Komise rozvoje

Zavřít
Ing. arch. Pavel Pekár

Ing. arch.
Pavel Pekár

náhradník – nezávislý

Absolvent FA VUT v Brně, na poli architektury a urbanismu
působí od roku 1992. V roce 2006 založil ateliér P.P. Architects. Je autorem mnoha desítek realizovaných staveb a desítek veřejných prostranství. Je držitelem Ceny Klubu za starou Prahu.

Zavřít
Rostislav Dvořák

Rostislav Dvořák

náhradník – závislý
místostarosta a radní města

Bývalý předseda odborů Žďas, a.s.

Zavřít